ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    نحوه استفاده از این بخش:

    • ثبت‌نام: جهت استفاده از این بخش باید از قسمت ثبت‌نام شماره همراه و رمز مورد نظرتان را وارد کنید و توجه داشته باشید که تمامی پیگیری ها و تماس ها با شماره ای که وارد می نمایید خواهد بود
    • تیکت ارتباط و مشاوره با پزشکان: شما میتوانید از طریق بخش "مشاوره و ارتباط با بخش‌ها" با انتخاب دپارتمان مورد نظر از پزشکان و کادر آن درپارتمان سوالات پزشکی و عمومی که نیاز به ویزیت نداشته باشد را ارسال نمایید.