28 مرداد 1400 توسط FENRIR 0 دیدگاه

دکتر ندا ولی‌زاده

بیوگرافی


درحال تکمیل.

مهارت های حرفه ای


درحال تکمیل.

برنامه حضور پزشک

 • شنبه

  عدم حضور

 • یک شنبه

  صبح

 • دو شنبه

  عدم حضور

 • سه شنبه

  صبح

 • چهارشنبه

  عدم حضور

 • پنجشنبه

  صبح

دریافت نوبت

ارسال تیکت

28 مرداد 1400 توسط FENRIR 0 دیدگاه

دکتر مریم نوعی علمداری

بیوگرافی


درحال تکمیل.

مهارت های حرفه ای


درحال تکمیل.

برنامه حضور پزشک

 • شنبه

  عدم حضور

 • یک شنبه

  عصر

 • دو شنبه

  صبح

 • سه شنبه

  عدم حضور

 • چهارشنبه

  عصر

 • پنجشنبه

  عدم حضور

دریافت نوبت

ارسال تیکت

26 مرداد 1400 توسط FENRIR 0 دیدگاه

دکتر فرناز توکلی

بیوگرافی


درحال تکمیل.

مهارت های حرفه ای


درحال تکمیل.

برنامه حضور پزشک

 • شنبه

  عدم حضور

 • یک شنبه

  عدم حضور

 • دو شنبه

  عصر

 • سه شنبه

  عصر

 • چهارشنبه

  صبح

 • پنجشنبه

  عدم حضور

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است