اصول کلینیک

درحال تکمیل

تیم درمانی دیبا، از پزشکان متعهد، متبحر و مجرب، در رشته های تخصصی مختلف و با هدف ارائه خدمات پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها بصورت علمی و منسجم تشکیل شده است. 

هدف ما از تاسیس کلینیک تخصصی و شبانه روزی دیبا، فراهم آوردن محیطی امن، صمیمی و شایسته مردمان نجیب تبریز و ارائه خدمات درمانی علمی و با کیفیت مناسب میباشد.

چک آپ

معاینات بالینی، بررسی های آزمایشگاهی و رادیولوژیک دوره ای و...

پیشگیری

هدف اولیه نظام سلامت، پیشگیری در سطوح مختلف است.

درمان

درمانهای داروئی یا غیر داروئی دردهای جسمی و روحی بیماران، با هدف نهائی بهبود.

اخلاق پزشکی

مقام طبیب، با آراستن علم به زیور اخلاق، مقدس و روحانی میشود.

اعتماد

جلب اعتماد متقابل، قدم اول در مسیر تشخیص و درمان مناسب بیمار است.

رازداری

درحال تکمیل

0 +

تعداد مراجعین

0

بخش تخصصی

0

پزشک متخصص

0 +

روز شماره فعالیت

ویژگی های ما

درحال تکمیل

تلاش کرده ایم با همکاری مجموعه ای از پزشکان حاذق در رشته های تخصصی مختلف و خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه و رادیولوژی، بطور متمرکز و منسجم و با استقرار شبانه روزی تیم درمانی، پاسخگوی نیازهای درمانی مردم باشیم.

تجهیزات مدرن

درحال تکمیل

 

تیتر مورد نیاز.

درحال تکمیل

پزشکان حرفه ای

درحال تکمیل

 

تیتر مورد نیاز.

درحال تکمیل

 

پزشکان

تیم حرفه ای ها

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است