دپارتمان قلب و عروق


درحال تکمیل.

درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

برنامه پزشکان بخش

 • شنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: موقتا عدم حضور پزشک

 • یک شنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: دکتر رضا رضايی تبریزی

 • دو شنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: دکتر دکتر رضا ذوالفقاری

 • سه شنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: دکتر فهیمه ناصر علوی

 • چهارشنبه

  صبح: دکتر فرهاد نیافر
  عصر: موقتا عدم حضور پزشک

 • پنجشنبه

  صبح: دکتر رضا ذوالفقاری
  عصر: دکتر رضا ذوالفقاری

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است