دپارتمان دندان‌پزشکی


درحال تکمیل.

درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

برنامه پزشکان بخش

 • شنبه

  صبح: دکتر سولماز فیروزی
  عصر: دکتر نویده شجاع اقدم

 • یک شنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر نویده شجاع اقدم

 • دو شنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر سولماز فیروزی

 • سه شنبه

  صبح: دکتر سولماز فیروزی
  عصر: دکتر سعید ناموری/ دکتر نویده شجاع‌اقدم

 • چهارشنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر سولماز فیروزی

 • پنجشنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر سعید ناموری

متخصصان ما:

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است