دپارتمان زنان


درحال تکمیل.

درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

برنامه پزشکان بخش

 • شنبه

  صبح: دکتر رومینا زوارنیا
  عصر: موقتا عدم حضور پزشک

 • یک شنبه

  صبح: دکتر پریا صادقی شبستری
  عصر: دکتر لیلی رسولی‌فرد

 • دو شنبه

  صبح: دکتر المیرا موتمنی طباطبائی
  عصر: موقتا عدم حضور پزشک

 • سه شنبه

  صبح: دکتر عادله افکاری
  عصر: دکتر المیرا موتمنی طباطبائی

 • چهارشنبه

  صبح: دکتر دکتر رومینا زوارنیا
  عصر: دکتر جمشیدی

 • پنجشنبه

  صبح: دکتر جمشیدی
  عصر: موقتا عدم حضور پزشک

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است