دپارتمان داخلی


درحال تکمیل.

درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

برنامه پزشکان بخش

 • شنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: دکتر فرناز توکلی

 • یک شنبه

  صبح: دکتر ندا ولی‌زاده
  عصر: دکتر مریم نوعی علمداری

 • دو شنبه

  صبح: دکتر مریم نوعی علمداری
  عصر: دکتر فرناز توکلی

 • سه شنبه

  صبح: دکتر ندا ولی‌زاده
  عصر: دکتر فرناز توکلی

 • چهارشنبه

  صبح: دکتر فرناز توکلی
  عصر: دکتر مریم نوعی علمداری

 • پنجشنبه

  صبح: دکتر ندا ولی‌زاده
  عصر: دکتر مریم نوعی علمداری

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است