دپارتمان آزمایشگاه






درحال تکمیل.





درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

آزمايشگاه پاتوبيولوژی ديبا از 7:30 الی ۲۱:۳۰ در خدمت مراجعین محترم میباشد.

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است