دپارتمان مغز و اعصاب


درحال تکمیل.

درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

برنامه پزشکان بخش

 • شنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر مرتضی هادوی

 • یک شنبه

  صبح: دکتر الهام مهدی زاده‌فر
  عصر: دکتر مرتضی هادوی

 • دو شنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر مرتضی هادوی

 • سه شنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر هادی سلیمانی

 • چهارشنبه

  صبح: دکتر حنانه علیار
  عصر: دکتر هادی سلیمانی

 • پنجشنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر هادی سلیمانی

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است