دپارتمان زنان


درحال تکمیل.

درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

برنامه پزشکان بخش

 • شنبه

  صبح: دکتر الناز نیکنام
  عصر: دکتر الهام دنیادیده

 • یک شنبه

  صبح: دکتر میترا آقاخانی
  عصر: دکتر سارا فاضلی

 • دو شنبه

  صبح: دکتر میترا آقاخانی
  عصر: دکتر الهام دنیادیده

 • سه شنبه

  صبح: دکتر سارا فاضلی
  عصر: دکتر سارا فاضلی

 • چهارشنبه

  صبح: دکتر میترا آقاخانی
  عصر: دکتر الهام دنیادیده

 • پنجشنبه

  صبح: دکتر الناز نیکنام
  عصر: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است