دپارتمان روان‌شناسی


درحال تکمیل.

درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

برنامه پزشکان بخش

 • شنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر راحله وحید

 • یک شنبه

  صبح: دکتر الناز محمدی
  عصر: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان

 • دو شنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر راحله وحید

 • سه شنبه

  صبح: دکتر آیسان فرضی
  عصر: دکتر مریم مبعث زمانی

 • چهارشنبه

  صبح: دکتر فلان از ساعت فلان تا فلان
  عصر: دکتر سعید بهجت

 • پنجشنبه

  صبح: دکتر الناز محمدی
  عصر: دکتر الناز محمدی

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است