6 آذر 1401 توسط 09146952954 0 دیدگاه

سلام بر فردا صب وقت میخواستم

برای فردا چشم پزشکی وقت میخواستم

30 آبان 1401 توسط 09149258302 0 دیدگاه

شكم درد شكم

بادارو

29 آبان 1401 توسط 09900590784 0 دیدگاه

دکتر مهسا علا

از دکتر مهسا علا وقت میخواستم

27 آبان 1401 توسط 09148296510 0 دیدگاه

ویزیت توسط دکتر هادی سلیمانی

نوبت برا ویزیت دکتر هادی سلیمانی برای شنبه میخواستیم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است