دپارتمان جراح عمومی


درحال تکمیل.

درمان

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

عنوان خدمت

درحال تکمیل.

برنامه پزشکان بخش

 • شنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: موقتا عدم حضور پزشک

 • یک شنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: دکتر بهرام قادری

 • دو شنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: موقتا عدم حضور پزشک

 • سه شنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: دکتر بهرام قادری

 • چهارشنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: موقتا عدم حضور پزشک

 • پنجشنبه

  صبح: موقتا عدم حضور پزشک
  عصر: دکتر بهرام قادری

متخصصان ما:

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است