28 مرداد 1400 توسط FENRIR 0 دیدگاه

دکتر نیر جابری

بیوگرافی


درحال تکمیل.

مهارت های حرفه ای


درحال تکمیل.

برنامه حضور پزشک

 • شنبه

  عدم حضور

 • یک شنبه

  صبح

 • دو شنبه

  صبح

 • سه شنبه

  عدم حضور

 • چهارشنبه

  عصر

 • پنجشنبه

  عدم حضور

دریافت نوبت

ارسال تیکت

28 مرداد 1400 توسط FENRIR 0 دیدگاه

دکتر رقیه نصیری

بیوگرافی


درحال تکمیل.

مهارت های حرفه ای


درحال تکمیل.

برنامه حضور پزشک

 • شنبه

  عصر

 • یک شنبه

  عصر

 • دو شنبه

  عدم حضور

 • سه شنبه

  عدم حضور

 • چهارشنبه

  عدم حضور

 • پنجشنبه

  صبح

دریافت نوبت

ارسال تیکت

28 مرداد 1400 توسط FENRIR 0 دیدگاه

دکتر سولماز اسکندری

بیوگرافی


درحال تکمیل.

مهارت های حرفه ای


درحال تکمیل.

برنامه حضور پزشک

 • شنبه

  صبح

 • یک شنبه

  عدم حضور

 • دو شنبه

  عصر

 • سه شنبه

  عصر

 • چهارشنبه

  عدم حضور

 • پنجشنبه

  عدم حضور

دریافت نوبت

ارسال تیکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است